Josef Vejvoda
Jazzman s polkovou krví
skladatel, kapalník, dirigent, nakladatel, hráč na bicí

 

Jaromír Vejvoda - muzikant, kapelník a hudební skladatel

Jaromír Vejvoda se narodil 28. března 1902 na Zbraslavi. Zakladatelem muzikantské tradice rodu Vejvodů byl děd Jaromíra Vejvody a pokračovatelem byl jeho otec. Jaromír Vejvoda se již od mládí věnoval muzice. Jako šestiletý se učil hrát na housle, ve čtrnácti letech na křídlovku a od patnácti se stal členem otcovy kapely. Po návratu z vojenské služby převzal po svém otci vedení kapely ve Zbraslavi. Protože kapela měla poměrně malý repertoár, začal i komponovat. Napsal celkem 82 skladeb. Ze skladeb Jaromíra Vejvody si bezesporu zaslouží největší pozornost jeho polka "Škoda lásky". Napsal ji pro svoji kapelu na podzim roku 1927 v podobě bez charakteristické basfigury. Protože neměla text, dal jí název "Modřanská polka". V této podobě, bez zmíněné basfigury, ji také jako první nahrála na gramofonovou desku Esta Benešova dechová hudba.

V roce 1929 dopsal basfiguru a polka byla v dnešní podobě. Když se kapelníci začali v pražských nakladatelstvích shánět po notách, dostal nabídku z nakladatelství Jana Hoffmana - vdova, aby přinesl skladbu rozepsanou pro dechový i smyčcový orchestr. Vašek Zeman polku opatřil textem a rázem byla na světě "Škoda lásky". To se stalo v roce 1934. V nakladatelství sdělili, že polku vydali a zaplatili honorář celých 150 korun. Jak sám autor řekl, o honorář mu vůbec nešlo, byl celý šťastný, že jeho skladba vyšla tiskem.


  
  

V roce 1939 se polka dostává do USA. Tam ji Lew Brown a Wladimir Timm upravili a opatřili anglickým textem. Tak se "Škoda lásky" opatřená názvem "Beer Barrel polka" vydala na svou pouť po Americe. Vydalo ji nakladatelství Shapiro Bernstein v New Yorku v roce 1939. Jedno z nejslavnějších provedení je nahrávka zpívaná triem Andrews Sisters. Stala se oblíbenou písní a morální podporou spojeneckých armád i československých letců v bitvě o Británii. Provázela osudy vojáků, stejně jako osudy obyčejných prostých lidí v té době. Protože se hrála téměř po celém světě, všude tak zdomácněla, že si ji skoro ve všech zemích přivlastnili.Teprve po válce vešlo ve známost, že autorem je český muzikant Jaromír Vejvoda ze Zbraslavi. Paradoxem bylo, že se hrála na obou stranách fronty. Stala se předmětem mnoha vášnivých diskusí a sázek o jejím původu i autorovi právě proto, že v mnoha zemích ji prostě považovali za svou. Velikým překvapením pro všechny byla informace, že mimo jiných i nahrávkou Beer Barrel polky pracovníci kosmického střediska NASA v roce 1995 provázeli kosmonauty raketoplánu Discovery na jejich pouti vesmírem. Objevuje se například ve filmech Moře je náš osud, Srdce v zajetí, Nejdelší den, Lidská komedie, Nejlepší léta našeho života, Obecná škola, Nebeští jezdci, Atentát, Ročník 21, Osud člověka, Noc v Casablance, Londýnský autobus, v televisním seriálu MASH, možná i v dalších, o kterých ani nevíme. V rodinném archivu je zaregistrováno zatím 14 různých názvů polky Škoda lásky a 27 texů v různých jazycích. V roce 1981 převzal Jaromír Vejvoda osobně v Dortmundu cenu radia Luxemburg a stanice ZDF "Zlatý lev" za skladbu "Škoda lásky" jako jednu z 20 nejúspěšnějších lidových písní. V roce 1987 při příležitosti 85. narozenin Jaromíra Vejvody a 60. výročí vzniku polky "Škoda lásky" bylo v USA vydán aršík a poštovní razítko s názvem "Beer Barrel Polka", jehož součástí je notový zápis s částí anglického textu "Roll out the Barrel".
 
Jaromír Vejvoda měl tři syny: Jaromíra, Jiřího a Josefa. První dva, i když každý s muzikou začal, se věnují profesím technického směru. Jaromír oboru elektrotechniky, Jiří oboru stavitelskému. Josef zůstal muzikantské tradici věrný nejen jako výkonný muzikant v oblasti jazzu, ale i jako skladatel po vzoru svého otce. Všichni tři synové společně pracují na odkazu svého otce archivní činností, dokladováním a dokumentováním jeho celoživotního díla. To ukazuje stálá výstava o životě a díle Jaromíra Vejvody, která je umístěna v restaurantu s názvem "Škoda lásky" ve Zbraslavi. Takže se polka Škoda lásky vrátila do místa svého vzniku, tedy do domu, ve kterém byla napsána.
V roce 1996 byly z iniciativy bratří Vejvodů položeny základy k mezinárodnímu festivalu malých dechových orchestrů "Vejvodova Zbraslav". Jeho součástí je i soutěž o nejlepší interpretaci vybrané Vejvodovy skladby. Tento festival se od té doby koná každým rokem poslední víkend v září za účasti našich i zahraničních orchestrů a slouží nejen k propagaci české dechovky, ale i k uctění památky jednoho z jejích představitelů. Nedílnou součástí festivalu je i koncert Vejvodovy kapely pod dirigentskou taktovkou syna Josefa a vnučky Moniky.

 

V domě na Zbraslavském náměstí, kde Jaromír Vejvoda prožil velkou část svého života, je otevřena restaurace s příznačným názvem „Škoda lásky“, kde je možné se seznámit s řadou dokumentů ze skladatelova života. Od roku 1996 se na Zbraslavi pořádá každoročně v posledním záříjovém víkendu festival malých dechových orchestrů „Vejvodova Zbraslav“.
 
Jaromír Vejvoda zemřel ve věku 86. let 13.11.1988 a je pochován v rodinném hrobě na hřbitově ve Zbraslavi.

 

 

 
 

© Josef Vejvoda 2012 | Webdesign MATY STUDIO | Mapa webu